Opis pogłębiarki / poglebiarka ssaca / refuler

1. rura tłoczna
2. kabina operatora
3. głowica ssąca z urządzeniem

    refulującym typu jet
4. koło tnące
5. łańcuch urabiający
6. wciągarka rury ssącej
7. wysięgnik dla rury ssącej
8. pływaki rury ssącej
9. rura ssąca

Przegląd wydajności i typów

.

Program produkcyjny

Pogłębiarki

do żwirowni i piaskowni

 

Pogłębiarki z głowicą tnącą,
kołem tnącym, urządzeniem
refulującym typu Jet, łańcuch
urabiający

do żwirowni o złożach
zwięzłych, z przerostami
gliniastymi wzgl.
eksploatacji wtórnej
warstw przyspągowych

 

Pogłębiarki z kołem tnącym

do pogłębiania kanałów, rzek, portów, wód śródlądowych i przybrzeżnych

 

Przepompownie

do uzyskania większych odległości lub wysokości transportu urobku (stacjonarne i pływające)

 

 

Opis terenu eksploatacyjnego


 

 

Bei Interesse fordern Sie bitte ausführliche Prospektunterlagen an.Szczyt